Är du intresserad av att investera i vB Automotive AB ?

Bolaget som utvecklar och tillverkar Indigo 3000R, vB Automotive AB, är intresserade av att utöka kretsen av ägare. Vi är idag helt ägarfinansierade men har för avsikt att etablera företaget i ett större sammanhang inom en snar framtid. Om du är intresserad av att delta i en framtida emission kontakta gärna mig för mer information.

VD, Frank Bergqvist

  • Tel: +46 70 852 64 88
  • E-mail: fb@vonbraun.se
  • Adress: Skebrovägen 7, 511 63 Skene, Sverige.